Jämställdhetsmyndigheten blir kvar

>>> Jämställdhetsmyndigheten blir kvar

"Kommentar från generaldirektör Lena Ag om regeringsförklaringen:

– Vi är förstås glada och lättade över att vi nu har fått besked att Jämställdhetsmyndigheten ska vara kvar, säger generaldirektör Lena Ag. Det har varit en tuff tid för medarbetare och chefer. 

– Det har förekommit många missförstånd och rena felaktigheter i debatten om myndigheten, säger Lena Ag. Jämställdhetsmyndigheten är en nystartad expertmyndighet som ska analysera och utvärdera jämställdhetspolitiken för att förbättra regeringens möjlighet att nå jämställdhetsmålen och stärka styrningen av jämställdhetspolitiken.  

– Nu fortsätter även arbetet med att stödja myndigheter och andra aktörer i deras jämställdhetsuppdrag. 

– Vi har också viktiga uppdrag inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel med betoning på att stärka det förebyggande arbetet."