Narkotikarelaterade dödsfall i Sverige har stigit under 2017

"Antalet narkotikarelaterade dödsfall i Sverige steg under 2017, konstaterar Folkhälsomyndigheten i en rapport till EU:s narkotikaorgan EMCDDA. Under 2017 inträffade 626 narkotikarelaterade dödsfall, den senaste statistiken på årsbasis, jämfört med 590 under 2016. Dödssiffrorna beräknas utifrån en europeisk definition där något färre narkotikaklassade medel räknas in än i den svenska statistiken, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. Män är överrepresenterade och utgör närmare 75 procent av dödsfallen."

 

Aftonbladet 19 mars 2019.

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i