Storbritannien: Cannabis på recept kan skrivas ut av specialistläkare från 1/11

Accent Magasin skriver: "Det är enbart specialistläkare som kommer kunna skriva ut cannabis och enbart om patienten inte har kunnat behandlas på något annat sätt. Det skriver Läkemedelsvärlden."

 

 

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i