Sammanställning av underlag efter "side-event" vid FN den 15 april

I samarbete med WFAD, Dianova och Celebrate Recovery har KSAN / WOCAD deltagit vid årliga FN-möte om narkotikapolitik, 64th session of the Commission on Narcotic Drugs, CND, med ett webinarium “The Way Forward – Developing Gender-Sensitive Treatment Programmes to Eradicate Barriers for Women”.

WFAD CND 2021 InfographicsDetta är ett tillfälle för frivilliorganisationer att uppmärksamma problematiken kring narkotikamissbruk och målgrupper vi jobbar med på hög nivå med största möjligheter att påverka politiker, tjänstemän och allmänheten.

Kvinnor i missbruk möter många motgångar och har begränsade möjligheter att tillfriskna från sitt missbruk, enligt FN-narkotikakontrollorganet UNODC (2015). Därför är det viktigt att lyfta flickors och kvinnors behov i vård och behandling för att uppnå långsiktiga positiva resultat. Om vikten att prioritera kvinnors särskilda behov i vård och behandling talar KSAN även i sitt Årsmötesuttalande 2020.

Britt Fredenman representerade KSAN / WOCAD och lyfte frågor om trauman i kvinnors liv och dess påverkan på vård och behandling, samt 9 punkter utformade som resolution i samarbete med ICAA, International Council on Alcohol and Addictions.

Här finner ni underlag till webinariet från alla deltagare.

Vi är stolta över vårt samarbete med WFAD och Dianova och publicerar ett infoblad som skapades för detta webinarium (bilden till höger).

 

KSAN är medlem i