Den 8 mars talar vi om kvinnors mänskliga rättigheter

Halva himlen är vår WEB

KSAN uppmärksammar internationella Kvinnodagen 2021 med en föreläsning om Kvinnokonventionen, CEDAW, Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.

Den inspelade föreläsningen om Kvinnokonventionen är framtagen med stöd av statsbidrag från Socialstyrelsen för att motverka effekter av Covid-19 och syftar till att öka kunskapen om kvinnors mänskliga rättigheter. Inspelning och redigering av Bjarne Dahlin, Dahlin Studios. Föreläsaren med stor kunskap i CEDAW är Wiveca Holst, en kvinnorättsaktivist som idag är aktiv i en kvinnojour och är beteendevetare i grunden. Wiveca har jobbat mot mäns våld mot kvinnor de senaste 20 åren.

Kvinnokonventionen (1979) är den mest okända av FN-konventioner och kanske den mest ökända då flest länder har reserverat sig mot hela eller delar av konventionen. Sverige är bland de 188 FN:s medlemsländer som har skrivit under konventionen, har gjort det i tidigaste skede men konventionen har inte blivit lag än idag.

Länk till föreläsningen

#WAP Women Are People, #CEDAW, #8mars

KSAN är medlem i