Föreläsningsserie om CEDAW: "Kvinnors mänskliga rättigheter"

Med stöd av medel från Socialstyrelsen har KSAN tagit fram en inspelad föreläsning i tre delar: "Kvinnors mänskliga rättigheter". Föreläsaren är Wiveca Holst, kvinnorättsaktivist och beteendevetare, med 20 års erfarenhet av arbete mot mäns våld mot kvinnor och prostitution. Inspelningen är framtagen i samarbete med Bjarne Dahlin, Dahlin Studios.

KSAN vill öka kunskapen om kvinnors rättigheter, i synnerhet under nedstängning av samhällen under pandemi och syftar på att stärka nationella nätverk och medlemsorganisationer med verktyg att motverka diskriminering, våld och förtryck i den privata miljön. 

Den 3 mars deltar Wiveca Holst i en digital diskussion efter varje föreläsningspass, det är ett utmärkt tillfälle att fördjupa sina kunskaper och ställa frågor om Kvinnokonventionen. Vi lyfter det unika och det praktiska med Kvinnokonventionen, nationellt som internationellt.

Moderator: Janina Engström, KSAN.

Kvinnors manskliga rattigheter

KSAN är medlem i