KSAN:s film Se mig visas under Spela Roll! veckan

Idag startar uppmärksamhetsveckan Spela Roll som äger rum mellan 8 och 14 februari 2021.  Från och med 9 februari sänds KSAN:s bidrag till veckan - kortfilmen "Se mig". Filmen berättar om ungas ensamhet och utsatthet under pandemin och om deras rättigheter enligt barnkonventionen. Kortfilmen sänds kl. 13:47 den 9 februari (Tisdag) - 14 februari (Söndag) via hemsidan www.duspelarroll.se

Uppmärksamhetsveckan Spela Roll! handlar om alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholkonsumtion. Detta med fokus på barnrättslagen – FN:s barnkonvention. En lag som bland annat slår fast att alla barn har rätt till delaktighet och rätt att bilda en åsikt och uttrycka den i frågor som rör dem.

 Se programmet här

 

KSAN är medlem i