Internationella FAS-dagen, 9 september

Den 9 september är internationella FAS (Fetal Alcohol Syndrome eller fetalt alkoholsyndrom, en medicinsk diagnos) -dagen. Vi på KSAN uppmärksammar alkoholrelaterade fosterskador idag genom att dela informationskampanjer och manifestationer som äger rum över hela världen. I Sverige genomför FAS-föreningen kampanjen 1av100.

Sedan 2019 finns det ett FASD Nordic är ett samarbetsprojekt mellan de Nordiska länderna som inleddes med ett expertmöte i Helsingfors hösten 2019. Vid mötet framkom att det saknades en gemensam plattform för utbyte av forsknings- och informationsmaterial om alkohol- och drogrelaterade fosterskador. 

Läs en viktig studie publicerad i "The Lancet" om syndromet här. Flertalet barn som föds med alkoholrelaterade fosterskador uppfyller inte kriterierna för FAS.  

Det finns inget säkert sätt att dricka alkohol under graviditet!

KSAN är medlem i