KSAN - utställare på Tandsköterskornas yrkeskonferens 30-31 januari 2020

30 och 31 januari står vi i monter på Tandsköterskornas yrkeskonferens i Clarion Hotel Signs lokaler på Östra Järnvägsgatan 35.

KSAN kommer att prata om vikten av tidig upptäckt av alkohol- och drogmissbruk som vår medlemsorganisation, Svenska Tandsköterskor, står för. Svenska tandsköterskor har kontakt med hela befolkningen och har enorm preventiv kapacitet och möjligheten att inleda samtal förutsättningslöst.

Omkring 1700 fall av cancer i mun, svalg och matstrupe med struphuvud upptäcks varje år i Sverige. Alkohol minskar skyddet i mun och svalg mot andra cancerframkallande ämnen.

Hur mycket ökar risken för cancer i mun med struphuvudet om man dricker ett standarglas alkohol per dag? Vi svarar på frågan på plats och berättar om vårt metodmaterial. Välkomna till vår monter!

KSAN är medlem i