KSAN:s expertis efterfrågas av EMCDDA

De närmaste dagarna, 27-28 november åker Leena Haraké som expert i genderspecifika frågor inom beroendevård till Europeiska narkotikakontrollorgan, EMCDDA, i Lissabon. EMCDDA har bjudit till ett par dagars expertmöte om indikatorer för efterfrågan för behandling och beroendevård (Treatment demand indicator and drug treatment).

Viktigaste genderrelaterade skillnader i underlag till vård- och behandling av missbruk, samt frågor som vårdexperterna skulle behöva ha i åtanke när nationell statistik om efterfrågan på missbruksvård ska analyseras, - kommer att stå i fokus under mötet. Att tänka på genderbaserad analys av beroendevårdsinsatser är något som EMCDDA prioriterar högt i dagsläget och KSAN blev ett naturligt val då våra insatser är kända genom European Action on Drugs och arbete inom Civil Society Forum on drugs sedan 2007.

Ett annat syfte med mötet är också att leverera högkvalificerad data och analys för nationella och europeiska rapporter, samt att bidra till kunskapsbyggnad och utbyte mellan experter i EU - länder. 

Ekspermötet kommer att hållas i form av workshops om hur man kan uppnå bättre kvalite på datainsamlingar, göra pålitliga trendanalyser och dess tolkningar. Nationella experter kommer att kunna erbjuda sin kompetens i tematiska analyser i arbetsgrupper på plats.

 

KSAN är medlem i