Efter Förebygg.nu för tionde gången

13-14 november 2019 deltog KSAN på Förebygg.nu i Göteborg, en storskalig mässa som äger rum vartannat år. Efter en kunskapspåfyllning är vi på kansliet sysselsatta med att gå igenom all ny information. Många nya kontaktytor, förslag till samarbete och forskningsuppdateringar tackar vi för!I vimlet vid KSANs monter web

Mycket riktigt ska vi begränsa exponeringen för ohälsosamma och riskabla beteendemöjligheter och främja tillgången till hälsosammare alternativ, enligt EMCDDA:s Gregor Burkhart och kontextuella prevention. De billigaste drinkarna ska vara alkoholfria och det är möjligt att förändra beteendet med hjälp av incitament, fysiska förändringar och på lokal nivå.

Ännu mer forskning hade presenterats om att dagens äldre dricker mer alkohol än tidigare. Dessutom förknippas äldres drickande med självmordsrisker. Det handlar inte bara om personer med långvarigt missbruk. Särskilt bland äldre kvinnor har det skett en kraftig ökning under senare år.

Ett lyckat seminarium med konkreta verktyg till förebyggande arbete genomfördes av Britt Fredenman, projektledare för BellaNet international.

Två dagar berättade vi om KSAN:s arbete i vår utställningsmonter och gjorde en liten undersökning om alkoholvanor i förbifarten mellan föreläsningspassen. Tack för 10-de gången på #Förebygg.nu !

KSAN är medlem i