KSAN:s debattartikel ifrågasätter nuvarande alkoholpolitik

CAN rapporterar i år att alkoholtillgängligheten har ökat över tid avseende serveringstillstånd och Systembolagetsbutiker. Sprit, vin och starköl är billigare 2017 än 2000 i detaljhandel och ändå debatterar vi i riksdagen att Systembolaget borde kunna sälja sprit på söndagar.

KSAN kräver att alkoholindustrin inte ska ha sin röst i alkoholpolitiken, för så är fallet än idag. I anslutning till WHO uppmaningar kräver KSAN att regeringen tar hänsyn till en skadlig alkoholpåverkan på allvar. Det finns 3 kända alkoholpolitiska åtgärder som effektivt minskar alkoholskador: a)hög prisnivå, b)begränsad tillgänglighet och c) reglering eller förbud mot alkoholreklam. Just nu misslyckas Sverige med alla tre.

Hur inrymmer den tredje gårdsförsäljningsutredningen och minst 697 nya alkoholtillverkare i hopp om ett eget försäljningsställe välprövade åtgärder för skydd av folkhälsan?
Ansvarslöst och aningslöst agerat då det redan finns över en miljon människor med alkoholkonsumtion som riskerar ge skador på kroppen och sociala konsekvenser.

Läs KSAN:s pressmeddelande

KSAN är medlem i