Vecka 45 - Alkohol - ett stort folkhälsoproblem!

Vi vet att hög alkoholkonsumtion och alkoholberoende är ett allvarligt hälsoproblem som skapar stora kostnader för samhället. I Sverige orsakade alkohol drygt fyra procent av den samlade sjukdomsbördan år 2017 enligt data från det internationella vecka45stpetersburgprojektet Global Burden of Disease. Den bördan förklaras främst av olika typer av cancer och beroendesyndrom.

Det som är mest oroande är att bruket och missbruket ökar, trots kända negativa konsekvenser. Levnadsförhållandena för flickor och kvinnor är stressiga och kravfyllda så alkohol och andra droger blir en naturlig flyktväg. En annan sida av det hela är att alkoholbruk medför en större lust att berusa sig, detta rör attityder och värderingar. Kvinnor är ny måltavla för en aggressiv alkoholmarkandsföring.

Läs vårt pressmeddelande

KSAN är medlem i