Alkohol skadar - har vi alkoholpolitik i landet?

KSAN samt en rad andra organisationer, forskare och ledamöter i ANDT-råd efterlyser en sammanhållen och konsekvent ANDT-politik i tider då alkoholfrågorna tonas ner.

Minskat fokus på alkholfrågor och minskade anslag till det förebyggande arbetet  -  är det regeringens politik?

En debattartikeln är publicerad här och inskickad till socialminister Lena Hallengren. Nya insatser krävs för att minska alkoholens- och andra drogers skadeverkningar!

KSAN är medlem i