KSAN lyfte kvinnoperspektivet i Bryssel och vid NordAN i Helsingfors

Veckan mellan 7 och 12 oktober deltog KSAN i två internationella nätverk. 9 och 10 oktober var det åter dags för EU:s Civil Society Forum on Drugs i Bryssel.Civil Society Forum group Leena

Kanslichef Leena Harake har lyft vikten av genderspecifik perspektiv på EU:s drogpolicy. Frågan tas inte upp utan motstånd, ibland får man stå emot slipade härskartekniker.

11 och 12 oktober deltog KSAN:s vice ordförande Marianne Johansson och styrelsemedlemmar Lotten Sunna och Nina Ulvelius samt KSAN:s kansli vid NordAN:s konferens i Helsingfors. Fokus låg på alkohol- och narkotikapoltik för samhället i förändring: "Alcohol and drugs in a changing society". Avgående EU kommissionär i hälsofrågor Vytenis Andriukaitis hade med sig budskap om att prioritera hälsa och förebyggande arbete, inte sjukdomstillstånd. 

Vytenis Andriukaitis uttryckte oro över situationen när alldeles för lite pengar i statsbudgetar tilldelas förebyggande arbete: ”Only 3% of health budgets in the EU are spent on prevention, and 80% of healthcare costs account for non-communicable diseases!

KSAN:s styrelsemedlemmar var med på ”speed-dating” för Kvinnosektionen med KSAN:s kanslichef Leena Haraké som ordförande för sektionen. (Bilden till höger)Kvinnosektionen NordAN2019

Under konferensdag två lyfte Leena Haraké kvinnoperspektivet igen i en paneldiskussion med Eurocare:s Mariann Skar. Det efter en presentation av alkoholvanor bland EU medborgare som Eurocare:s kvinnliga representant valde att fokusera på 47,4% män som blir gravt berusade regelbundet eftersom männen var majoritet och normen inom EU:s "heavy episodic drinking". 

KSAN protesterade för de 14, 4% kvinnor som ignorerades i föreläsningen och påtalade att dessa kvinnor behöver hjälp och minst lika mycket uppmärksamhet mot sin alkoholproblematik som männen Mariann fokuserade på.

Konferensen antog resolutionen "Pushing back against the normalization of cannabis" (PDF). Även ett antal jämförelsestudier mellan monopolländer i Norden och finska Alko och svenska Systembolaget lyfte möjligheter att förändra alkoholkulturen och därmed vara en del av dagens samhälle i förändring, tack vare senaste kunskap om alkohol och narkotika.

Länk till NordAN:s presentationer och bilder.

KSAN är medlem i