Projektledare Britt Fredenman presenterar KSAN och BellaNet International i Kanada 6-17 oktober 2019

Resan kommer att innehålla besök på Portage centers i Montreal, Prévost, New Brunswick, Toronto, Ontario,Elora m.fl.

På inbjudan av NGO Portage i Kanada föreläser och utbildar Britt Fredenman i Interaktivt ledarskap för genderspecifikt drogförebyggande arbete inom ramen för KSANs utbildningskoncept BellaNet.

KSAN är medlem i