Kanslichef Leena Haraké föreläser på WCTU världskongress 10-15 juli i Helsingfors

Kanslichef Leena Haraké föreläser, håller workshop och deltar på WCTU världskonferens med temat "Going forward - thinking globally, acting locally." i Helsingfors den 10-15 juli 2019. Två representanter från KSAN:s medlemsorganisation Vita Bandets Skåde distrikt deltar också i kongressen.

www.wctu.org (National Woman's Christian Temperance Union)

KSAN är medlem i