KSAN och BellaNet i S:t Petersburg 12-13 maj 2019

KSAN/WOCAD och BellaNet i Sankt Petersburg. KSAN är samarbetspart i ett EU-projekt tillsammans med S:t Petersburgs Drug Prevention Centre. Vi föreläser och introducerar genderspecifik drogprevention. Publiken består av representanter från EU-kommissionen och hälsoministerierna samt ansvariga för folkhälsa från flera av Rysslands regioner.

 

Ryssland12maj2019

Rysslanddok

KSAN är medlem i