KSAN utställare på Skolsköterskornas kongress i Malmö 9-10 Maj 2019

KSAN är utställare på Skolsköterskornas kongress den 9-10 Maj på Malmö Arena och Malmömässan.Välkommen att besöka KSAN:s Monter 36 där KSAN:s Projektledare för BellaNet International Britt Fredenman berättar om KSAN:s verksamhet och delar ut material. KSAN delar monter med Kontraktsmetoden SMART, förebyggande arbete mot tobak och andra droger.

Riksföreningen för Skolsköterskor är en av KSAN:s medlemsorganisationer.

Läs mer om Skolsköterskornas kongress 2019.

KSAN är medlem i