Projektledare Britt Fredenman utbildar om BellaNet - nationell/internationell genderspecifik drogprevention, del 2, i Södertälje 7 Maj 2019

På inbjudan av Södertälje Kommun, Kultur- och fritidskontoret/ Ung Fritid håller Britt Fredenman en inspirationsdag, del 2,  i Interaktivt ledarskap för genderspecifikt drogförebyggande arbete. KSAN stärker yrkesverksamma i ungas vardag att motverka våld, mobbning, trakasserier och kränkningar av tjejer/unga kvinnor och att stimulera till interaktivt genderspecifikt drogförebyggande arbete. Inspirationsdagen anordnas inom ramen av KSANs utbildningskoncept BellaNet- nätverket för nationell/internationell genderspecifik drogprevention. Inspirationsdagen ger kunskap, metodtips och idéer för ett interaktivt ledarskap med de utmaningar som finns idag för framgångsrikt drogförebyggande arbete.

De nyutbildade tjejgruppsledarna från Södertälje

KSAN är medlem i