Kanslichef Leena Haraké till Västerås 17 april 2019

Onsdagen den 17:e april föreläser kanslichef Leena Haraké kl.09.00-12.00 under rubriken "Från vaggan till graven" på Länstyrelsen i Västerås på Västra Ringvägen 1.

"Målgrupp: För dig som i ditt arbete möter våldsutsatta och/eller missbrukande kvinnor."

"Som ett led i vårt arbete med att tydliggöra missbrukande kvinnors våldsutsatthet och vikten av uppmärksamhet och bemötande, samt förebyggande arbete riktat mot denna utsatta grupp, bjuder vi in till föredragning av KSAN".

"Dagen genomförs utifrån Länsstyrelsens uppdrag "Våld i nära relationer" samt ANDT:s målområde "Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänlighet till vård och stöd av god kvalitet.

Leena Haraké, kanslichef på KSAN, har lång erfarenhet av att arbeta nationellt och internationellt för missbrukande kvinnors rätt till vård och behandling samt ett jämlikt bemötande. KSAN arbetar med förebyggande verksamhet och målgrupper är flickor och kvinnor i alla åldrar utifrån deras behov och perspektiv. Alkohol- narkotika-, och läkemedelsberoende är ett folkhälsoproblem där flickor och kvinnor utgör de mest sårbara grupperna. Forskningen är i hög grad baserad på män, liksom olika former av behandling och vård. Verksamheten sätter flickor och kvinnor i fokus."

KSAN är medlem i