KSAN:s årsmöte 8:e april 2019 i Stockholm

KSAN höll sitt årsmöte den 8:e april i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. KSAN:s ordförande Lena Josefsson inledde och hälsade alla välkomna. Årsmötesprogrammet hade fokus på alkohol- och narkotikakonsumtionen hos gravida kvinnor, förlossningsrädsla och posttraumatiskt stressyndrom. Anna Persson, legitimerad psykolog, Beroendecentrum Stockholm och doktorand, Karolinska Institutet höll ett föredrag där hon bl.a. berättade att det är dubbelt så vanligt hos kvinnor med PTSD än hos män och att största orsaken till att kvinnor lider av PTSD är mäns sexuella våld mot kvinnor. Hennes presentation ledde till en lång frågestund och en livlig diskussion. Årsmötet leddes av årsmötesordförande Anna Nordfjell.

Kajsa Westlund, sammankallande i KSAN:s valberedning, föredrog valberedningens förslag till styrelse, ersättare, revisorer samt revisorsersättare. Ann-Charlotte Hammar avgick som vice ordförande, Sabrina Sandhu som styrelseledamot, Ana Oviedo avgick efter sex år i styrelsen och Iris Denstedt-Stigzelius avgick som revisorersättare. Samtliga avtackades med minnesgåvor och blommor.

Till ordförande omvaldes Lena Josefsson. Catarina Göransson Malmgren, Marianne Johansson, Nina Ulvelius, Karin Rågsjö och Kerstin Engle kvarstår som ordinarie ledamöter. Till ordinarie ledamöter för två år nyvaldes Mildred Hedberg och Eva Solberg (tidigare ersättare) och Lotten Sunna från Feministiskt Initiativ (nyval). Ingela Broberg och Ann Hedberg Balkå omvaldes som ersättare för ett år. Till ersättare för ett år nyvaldes Nina Eriksson från LP-verksamheten och Susanne Åhlund från Svenska Barnmorskeförbundet. Till valberedningen i KSAN omvaldes på ett år Kajsa Westlund, Gun-Lis Roos, Maria Sandgren Loa, Siw Warholm och Ana Oviedo. Till sammankallande omvaldes Kajsa Westlund.

KSAN uppmanade i sitt årsmötesuttalande att riksdagen genomför åtgärderna som krävs för att kvinnokonventionen ska inkorporeras i svensk lag.

Till revisor för ett år omvaldes Christina Pettersson och Maj-Inger Klingvall. Till revisorsersättare för ett år nyvaldes Inger Torpenberg.

KSAN:s årsmöte avslutades med utdelningen av KSAN:s 2019 års Fjärilspris som i år gick till Eva Dozzi!

Tillhemsidan IMG 1338
Anna Persson, legitimerad psykolog och doktorand efter sitt föredrag. Till höger KSAN:s ordförande Lena Josefsson.

Tillhemsidan IMG 1327
Årsmötesdeltagare. Från höger: Ana Oviedo, Nina Ulvelius, Catarina Göransson-Malmgren, Marianne Johansson och Maria Sandgren Loa.

Tillhemsidan IMG 1343
Minnesstund för Julie Ikomi-Kumm, Britta Schölin och Sonja Wallbom.

Tillhemsidan IMG 1368
Årsmötesordförande Anna Nordfjell tar emot blommor från KSAN:s ordförande Lena Josefsson.


Tillhemsidan IMG 1376
Lena Josefsson knäpper upp silverkedjan medan Eva Dozzi håller i fjärilssmycket.

Tillhemsidan IMG 1377
Eva Dozzi tar emot priset.

EvaDozzi2019liten
Eva Dozzi med blommor i famnen och fjärilspriset runt halsen.

Foto: Ida Stigzelius


KSAN är medlem i