KSAN till seminarium om hälsofrågorna i EU

EUseminariumOmHälsa climatechange alcohol peace

KSAN deltar idag på EU-kommissionen i Sverige på ett seminarium om vad vi kan göra åt att 1,2 miljoner människor i Europa dör i förtid, en bred debatt med frågor om överanvändningen av antibiotika, alkoholskador och människors livsstil bl.a, ett möte där publiken uppmanades att svara på vad vi tycker att EU ska fokusera på de fem kommande åren när det kommer till hälsofrågor, något som resulterade i interaktiva ordmoln på duken. Medverkande i panelen är Commissioner responsible for Health and Food Safety Vytenis Andriukaitis och Director of European Centre for Disease Prevention and Control Andrea Ammon. Moderator är Rolf Fredriksson.

KSAN är medlem i