Kanslichef Leena Haraké till Helsingfors 26-28 februari

Kanslichef Leena Haraké deltar i möten i Helsingfors 26-28 februari i samband med det nordiskt-baltiskt-ryska projektet FEMIS med fokus på missbrukande våldsutsatta kvinnor. KSAN är en av samarbetsparterna och för in kvinnokonventionen. Projektet finansieras av Nordiska Ministerrådet.

KSAN är medlem i