Kanslichef Leena Haraké föreläser i Finland

Kanslichef Leena Haraké har föreläst i Helsingfors och presenterat KSAN:s arbete för Kvinnogårdens styrelse. KSAN har ett mångårigt samarbete med Kvinnogården och Bella Suomi som på ett väldigt föredömligt sätt implementerat tjejgruppsarbetet i Finland.

KSAN är medlem i