Kanslichef Leena Haraké till Åbo på nordisk-baltisk projektkonferens 12-13 november 2018

Kanslichef Leena Haraké kommer att delta i en nordisk-baltisk projektkonferens måndag-tisdag i Åbo, Finland, där hon kommer att föreläsa om KSAN:s verksamhet och framtida utmaningar.

FEMIS ‘’Gender specific drug and alcohol abuse prevention: Nordic-Russian social initiative for vulnerable women at risk’’

Project partners:

  • Baltic Region Healthy Cities Association, Finland
  • NGO "Center for international and informational exchanges in sphere of human rights "Enlightenment", St Petersburg, Russia
  • Social Female Centre, Pskov, Russia
  • Kvinnekollektivet ARKEN, Norway
  • Women's Organisations Committee on Alcohol and Drug Issues/ WOCAD, Sweden

KSAN är medlem i