Projektledare Britt Fredenman till ICAA/ International Council on Alcohol and Addictions i Haag, Nederländerna 10-11 november 2018

Projektledare Britt Fredenman åker till Haag 10-11 november för möte med ICAA/ International Council on Alcohol and Addictions. 
Tema för mötet: Forum Planning Meeting, Social Responsibility: everybody´s business

KSAN är medlem i