Vecka 45 - den nationella uppmärksamhetsveckan om alkohol och dess skadeverkningar

Över en miljon människor i Sverige beräknas ha någon form av riskbruk av alkohol som kan leda till ett missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga. För åttonde året i rad genomför därför ett 20-tal frivilligorganisationer samordade aktiviteter i samarbete med andra aktörer under vecka 45, allt för att uppmärksamma alkoholfrågan ur ett folkhälsoperspektiv samt för att upplysa om riskbrukets konsekvenser.

Läs mer här.

KSAN är medlem i