KSAN skriver till partiledarna för att få fram en global alkoholkonvention

Ett öppet brev till Partiledarna
KSAN vill gärna veta vad Du och Ditt parti gör för att få fram en global alkoholkonvention?

KSAN har överlämnat en namninsamling till Socialdepartementet den 11 december 2017 med ett krav på en global alkoholkonvention och påmint det ansvariga statsrådet om detta den 29 juni 2018 i en skrivelse Sveriges regering - dags för en global alkoholkonvention!

När KSAN inledde namninsamlingen i november 2015 konstaterades det att alkohol utgör ett globalt utvecklingshinder. Alkohol:

  • Dödar 3,3 miljoner människor globalt varje år (WHO)
  • Är cancerframkallande
  • Förorsakar ca 25 kroniska sjukdomar
  • Är bidragande orsak till minst 200 sjukdomar (Folkhälsomyndigheten)
  • Skadar 3-400 000 barn som växer upp i alkoholmiljö
  • Marknadsförs aggressivt till miljardbelopp, riktas allt mer till flickor och kvinnor
  • Bidrar till ökad risk för att aggressivt beteende övergår till våld
  • Förorsakar samhällskostnader upp till 45 miljarder kronor i Sverige årligen (CAN)

De allra senaste nyheterna om alkoholens skadeeffekter kom förra veckan. Med utgångspunkt i ca 1.300 vetenskapliga studier har forskare vid bland annat University of Washington i USA och King’s College London analyserat alkoholkonsumtionen och dess effekter på hälsan mellan 1990 och 2016 i 195 länder. ”Det finns ett starkt stöd för de riktlinjer som slår fast att det inte finns någon säker gräns för alkoholkonsumtion”, skriver Robyn Burton vid King’s College London i en kommentar.

Med tanke på vad allt vi vet idag så är det dags för att få fart i ett arbete för en global alkoholkonvention för att minska alkoholrelaterade sjukdomsbördan. Det är möjligt! 

KSAN kräver att Sverige återtar ledningen för folkhälsobaserad alkoholpolitik och att regeringen ska verka såväl i Europa som internationellt för en alkoholkonvention.  Industrin har inte plats i folkhälsostrategier och marknadsföringen och reklam, inte minst till barn och unga, måste förhindras.

Sverige har gått i täten förut också – WHOs globala alkoholstrategi kom ju till 2010 genom 5 års påtryckningar mest från Sveriges regering. 193 WHO medlemsstater kom överens om den.   Den strategin är tandlös om det saknas intresse i medlemsstaterna. En global alkoholkonvention behöver ett konkret mål – att halvera alkoholkonsumtionen till år 2025. 

Det fanns ett konkret mål förut när WHO förde alkohol/hälsofrågan – 25 % minskning av alkoholkonsumtionen till år 2000.  Värt att notera är att bl a alla nordiska länderna hade ställt sig bakom det målet.  Tio år innan tappade man styrfarten av olika anledningar – men det finns inget som hindrar att ta vid där det stannade och jobba vidare. 

Med hjälp av en global alkoholkonvention kan samma kontroll uppnås på alkoholområdet som nu finns gällande tobak. Tobakskonventionen ger utrymme för utfasning av rökning till år 2025, man tror att ca 5 % av befolkningen i Sverige röker då. Det är alltså inte fråga om några absoluta förbud mot tillverkning, försäljning, innehav eller användning av tobak.  

KSAN ställer krav på Sveriges regering att arbeta för en global alkoholkonvention med ett konkret mål att halvera alkoholkonsumtionen till år 2025! I Sverige skulle det betyda en minskning från 9,4 till 4,7 liter alkohol/person över 15 års ålder, under kommande 10 års period.

KSAN vill gärna veta vad du och ditt parti gör för att få fram en global hälsokonvention i alkoholfrågan?

KSAN är medlem i