KSAN i Bryssel 3-4 juli 2018

Kanslichef Leena Haraké är nu på väg till Bryssel då EU-kommissionen har valt KSAN för fjärde gången till #CSF Civil Society Forum on Drugs in the EU 2018-2020.

KSAN är medlem i