KSAN till Göteborg på WFAD:s sjätte världsforum och ECAD:s 25:e konferens 13-16 maj 2018

Kanslichef Leena Haraké, projektledare Britt Fredenman och informatör Ida Stigzelius deltar i World Forum Against Drugs sjätte konferens och European Cities Against Drugs 25:e konferens 13-16:e maj 2018.

Monday the 14th of May, 1- 2.30 pm

A. Gender, treatment, recovery

The seminar will discuss gender responsive treatment and recovery processes for women. Women’s substance abuse is more stigmatized and less likely to be acknowledged than men’s.

We know less about the prevalence and patterns of women’s substance abuse and their treatment needs, but we know that women in particular face barriers to treatment. Globally one third of every drug user is a woman but only one out of five in treatment is a woman.

In this session we will learn about research on gender sensitive treatment as well as examples from Sweden and Pakistan, where the first treatment center for women has just opened.

Speakers: 
Deirdre Boyd, DB Recovery Resources, UK 
Asia Ashraf, Director Psychology Department, Sunny Trust International Addiction Treatment and Rehabilitation Centre, Pakistan
Leena Haraké, Women's Organisations Committee on Alcohol and Drugs, Sweden 

Moderator: Regina Mattsson, Chair, UN Women Gothenburg, Sweden 

Read more here.

Leena Haraké tog upp kvinnors rätt till en drogfri behandling i KSANs seminarium den 15 maj. Sara Woldu lyfte vikten av ett värdigt liv, att kvinnor ska få vara dem de är ämnade att vara och Lena Stenberg betonade att missbrukande våldsutsatta kvinnor behöver distans. Hon menar att människor som arbetar med missbrukande våldsutsatta kvinnor också behöver se över sina egna värderingar för att den bristande människosynen ofta lyser igenom och det är ju något som kvinnorna märker direkt.

Lena Larsson lyfte anhörigperspektivet och Kerstin Eriksson invandrarperspektivet. Kerstin Eriksson ser möjligheten till förbättring i samarbetet mellan socialtjänst och civilsamhället. När kvinnor väl söker hjälp har det ofta gått väldigt långt och Kerstin tycker inte att unga ska behöva sättas i livslånga missbruk. Sara Woldu tycker att det är konstigt att det inte finns en enda kvinnlig avgiftning och hon föreslog dessutom att investera i en 8-12 månaders behandling, dagens behandling på tre månader är alldeles för kort tid för att kunna tillfriskna på riktigt menar hon.

 

secondsem2018

Fr.v. Lena Larsson, Lena Stenberg, Kerstin Eriksson, Sara Woldu och Leena Haraké. Foto. Ida Stigzelius.

 

BerthaMadras

Bertha Madras. Foto: Ida Stigzelius.

 

firstsem2018

Fr. v. Asia Ashraf, Regina Mattsson, Deirdre Boyd och Leena Haraké. Foto: Ida Stigzelius.

KSAN är medlem i