KSAN:s årsmöte den 16:e april 2018 i Stockholm

KSAN höll sitt årsmöte den 16:e april i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. KSAN:s ordförande Maj-Inger Klingvall inledde och hälsade alla välkomna. Årsmötesprogrammet hade fokus på flickors och unga kvinnors psykiska hälsa och situation samt kvinnor i missbruk. Årsmötet leddes av årsmötesordförande Åsa Hagelstedt. Årsmötet beviljade TRIS utträde ur KSAN, biföll medlemsansökan från Centerkvinnorna och LP-verksamhetens Ideella Riksförening. KSAN består nu av 39 medlemsorganisationer.

Kajsa Westlund, sammankallande i KSAN:s valberedning, föredrog valberedningens förslag till styrelse, ersättare, revisorer samt revisorsersättare. Maj-Inger Klingvall avtackades som ordförande efter åtta år med tal från vice ordförande Ann-Charlotte Hammar och överlämnade en minnesgåva samt blommor. Ordförande Lena Josefsson tackade årsmötesordförande Åsa Hagelstedt och Carin Strömvall från redovisningsfirman SifferStugan med blommor.

Till ny ordförande valdes Lena Josefsson. Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Ana Oviedo, Catarina Göransson Malmgren, Sabrina Sandhu, Marianne Johansson och Karin Rågsjö kvarstår som ordinarie ledamöter. Till ordinarie ledamöter för två år nyvlades Nina Ulvelius och Kerstin Engle (tidigare ersättare) som ordinarie ledamöter.  Mildred Hedberg och Ingela Broberg omvaldes som ersättare för ett år. Eva Solberg och Ann Hedberg Balkå nyvaldes som ersättare för ett år. Till valberedning i KSAN omvaldes på ett år Kajsa Westlund, Gun-Lis Roos och Siw Warholm. Maria Sandgren Loa nyvaldes till valberedningen och till sammankallande omvaldes Kajsa Westlund.

Till ersättare för ett år omvaldes Mildred Hedberg och Ingela Broberg. Till revisor för ett år omvaldes Christina Pettersson. Maj-Inger Klingvall nyvaldes för ett år som revisor. Till revisorsersättare för ett år nyvaldes Iris Denstedt-Stigzelius.

Kerstin Evelius, nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa kommer talade om den nya strategin för psykisk hälsa, därefter talade Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell om framtida utmaningar inom det sociala området från Socialstyrelsens perspektiv.  KSAN:s årsmöte avslutades med utdelningen av KSAN:s 2018 års Fjärilspris som i år gick till Lotten Sunna!

IMG 7118

KSAN:s årsmöte i Hedénsalen på ABF-huset i Stockholm den 16:e april och Kerstin Evelius om de fem fokusområdena.

IMG 7132

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell och KSAN:s avgående ordförande Maj-Inger Klingvall.

IMG 7136

Årsmötesordförande Åsa Hagelstedt och kanslichef Leena Haraké.

IMG 7158

KSAN:s nya ordförande Lena Josefsson.

 

KSAN är medlem i