Kanslichef Leena Haraké föreläser i Luleå 11 april

 

Den 11 april föreläser kanslichef Leena Haraké i Luleå på Trygghetskonferensen om KSANs samnordiska projekt där utgångspunkten var att synliggöra ett hårdnande och respektlöst samhällsklimat för flickors liv och rättigheter, något som bekräftats världen över genom #metoo-rörelsen.

Läs mer här.

 

KSAN är medlem i