KSAN till Östersund på Spridningskonferens

”Farmor på fyllan” – framtidens utmaning för det hälsofrämjande arbetet. Nationella och internationella forskningsrapporter har visat en ökad alkoholrelaterad dödlighet bland äldre kvinnor. Det har även skett en ökning av äldre kvinnors konsumtion av lugnande medel och sömnmedel. Samtidigt saknas kunskap om äldre kvinnors bruk och blandning av alkohol och läkemedel.

Dagens missbruksvård har inte räknat med farmor som patient. Vem hjälper farmor på fyllan? Leena Haraké, kanslichef föreläser i Östersund på Spridningskonferensen kl. 10.30-11.15.

KSAN är medlem i