KSAN till St. Petersburgs Drug Prevention Centre

KSAN är nu (20-22 november) på en 3-dagars utbildningskonferes med fokus på kvinnor på inbjudan av St. Petersburgs Drug Prevention Centre. KSAN är samarbetspart i deras projekt som finansieras av Nordiska Ministerrådet. KSAN medverkar med metodinlägg på preventionskonferensen. Från KSAN deltar kanslichef Leena Haraké med föreläsning om drogprevention och stöd för missbrukande kvinnor i rehabilitering. Projektledare för KSANs BellaNet Britt Fredenman introducerade genderspecifik drogprevention/ tjejgruppsarbete.

Resultat: Denna utbildningsgrupp kommer under det närmaste året att nå ca 500 flickor/unga kvinnor med genderspecifik drogprevention/tjejgrupper!


Gruppbild St Petersburg nov 2017

LeenaochBrittiStPeterburg

BellaovningiStPetersburg

KSAN är medlem i