KSAN till Förebygg Nu i Göteborg 15-16 november

forebygg.nu.2017

"Förebygg.nu sprider kunskap och reflektion kring det ANDT-förebyggande arbetet. Förebygg.nu är en regional konferens med nationella perspektiv. Konferensen ska vara den främsta mötesplatsen för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete. Konferensen har under 17 år samlat deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer med intresse för drogförebyggande arbete."

KSAN är samarbetspartner, utställare och föreläsare. Vi kommer att informera om KSANs verksamhet samt hålla en föreläsning om Kvinnors alkoholvanor -
framtidens utmaning för det hälsofrämjande arbetet. Kom gärna förbi och säg hej till oss i montern på Folkets Hus i Göteborg!

15 NOVEMBER

08.00 Registrering och kaffe
09.30 Invigning av Förebygg.nu 2017 i Draken
10.00 Föreläsning i Draken: Narkotika och hållbar utveckling (engelska)
10.40 Fikapaus
11.10 Föreläsning i Draken: Jämlik hälsa – en utmaning i det ANDT förebyggande arbetet
11.50 CAN:s Prisutdelning i Draken
12.15 Lunch
13:30 Seminariepass 1
14.30 Fikapaus
15.00 Seminariepass 2
16.00 Förflyttning till Draken
16:10 Föreläsning i Draken: Myndighetssamverkan för att stödja genomförandet av ANDT- strategin; nulägesbeskrivning och framtidsutblickar!
16.50 Kort summering och avslutning av dagen
17.00 Slut för dagen
19.00 Gemensam Festkväll med trerättersmiddag

16 NOVEMBER

08:00 Registrering och kaffe
09:00 Fokusspår
10:15 Fikapaus
10:45 Fokusspår, fortsättning
12:00 Lunch
13:15 Fokusspår, fortsättning
14:20 Förflyttning till Draken
14:30 Gemensam avslutning i Draken: Vår sort – om socialt utanförskap i ett barnperspektiv
15:30 Fika

KSAN är medlem i