KSAN på Juniskonferens i Stockholm 26 september

Helene Öberg, statssekreterare hos Utbildningsminister Gustav Fridolin, om vikten av att skapa bättre förutsättningar i skolan för att alla elever ska lyckas, på Junikonferensen på IOGT-NTO där KSAN idag deltog. Därefter delade Linn Englund från Maskrosbarn med sig av sin livsberättelse, hon växte upp i en familj med missbruk och känslan av att inte bli sedd som barn, hon betonade precis som forskare Karin Alexandersson (Uppsala Universitet) att det krävs mycket lite för att barnen ska känna sig bekräftade, en fråga, gärna upperpade gånger, som det var i Linns fall då en lärare för tredje gången frågade Linn hur hon mådde och hon valde att slutligen berätta. Medverkade gjorde också Sofia Lind, Uppsala universitet, Martina Zetterqvist, CAN, Lena Sahlström, Enheten för föräldrastöd, Skol- och familjeteamet, Sollentuna och ”Skyddsängeln Carro” Caroline Cederlund, Socialförvaltningen Ljungby kommun.

HeleneÖbergStatssekreterare

HurKanSkolanUpptacka

KSAN är medlem i