Sverige mot Narkotika i Eskilstuna 20-21 september

KSAN är medarrangör av Sverige mot Narkotika i Eskilstuna där vår projektledare Britt Fredenman föreläste och genomförde gruppövningar med stöd av metodmaterialet Det rosa monstret. Idag arrangerar KSAN tillsammans med KRIS, FMN och Södermalmspolisen seminariepasset "Kvinnor och missbruk - dubbelt förtryck" med kanslichef Leena Haraké som moderator.

IMG_0870.jpg

KSAN är medlem i