MammaNet till Luleå med kanslichef Leena Haraké

Som en del av projeket av MammaNet har KSAN startat en ny mammagrupp i Luleå i samarbete med RFHL Luleå Qvinnokulan. Kanslichef Leena Haraké åkte till Luleå den 21:a augusti för ett första möte med mammagruppen.

KSAN är medlem i