KSAN till MUCFs samtal på Kulturhuset, PRIDE

KSAN deltog på MUCFs samtal i Kulturhuset om "Vad som stärker unga hbtq-personer? - ett samtal om det som är bra". Ett möte i skolan som sker en gång i veckan i trygga, separatistiska rum för hbtq-personer kan vara ett sätt att orka med resten av skolveckan. Ett annat sätt kan vara att följa utvalda instagramkonton som stärker ens identitet, ett annat kan vara att tänka mer inkluderat när en använder språket i undervisningen eller med varandra.

Ladda ner MUCFs skrift "Stödjande och stärkande" här.
Filmen "Ung och hbtq: Så blev jag stärkt!" ser du här.

mucfstödjandeochstärkande

 

Illustration från MUCFs skrift "Stöjdande och stärkande".

KSAN är medlem i