European Women's Lobby General Assembly 2017

Den 8 juni 2017 åkte styrelseledamot Mildred Hedberg och informatör Ida Stigzelius till Bryssel för att delta som observatörer vid EWL:s General Assembly 9-10 juni 2017. Generalsekreterade Joanna Maycock presenterade strategin för medlemsengagemang som bland annat handlade om hur man når politiska mål, interna strategiska mål, på olika nivåer, i olika kontexter. Hon redogjorde även för EWL:s projekt och satsningar runtom i Europa, där en representant för varje projekt/satsning informerade. Ett av EWL:s syften är att få slut på alla former av våld mot kvinnor och jobba för ett samhälle i fred där alla kvinnor behandlas med respekt. Andra satsningar handlar om kvinnors ekonomiska självständighet, migrantkvinnor och kvinnor på flykt.

President Edith Schratzberger Vecsei öppnade kongressen och därefter talade Europeiska kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Gloria Steinem, feminist och journalist från USA som var en stark röst under andra vågens feminism på 60-talet, talade om jämställda relationer som nyckeln till ett jämställt samhälle, men också om vad det betyder att vara människa fullt ut.

"If we do not have democratic families, we will never have a demoratic society. If we do not see equal parenting in the household we will not see the model of a democratic structure, we will not see whole people, because we as women tend to become whole people when develop all the qualities, wrongly called masculine, they are all human qualities. Men come to develop the qualities, wrongly called feminine, but in fact they're human. The goal is that we all get to be whole human beings. It's this crazy division into masculine and feminine, dominant and passive that is the first step in every hierarchy in the world. It's all about controlling reproduction.. which means, controlling women's bodies. And that becomes even more multipled and important if there is racism, if there is cast, if there is class, all in order to continue separation. We are experienceing the same thing wherever we are." /.../ "This group is the hope for European Unity." Gloria Steinem, 9th of June 2017.

EWLvoting2

KSAN är medlem i