KSAN anordnar inspirationsdag i Falun 1 juni

Idag genomförs en utbildningsdag som KSAN och Projektledare Britt Fredenman håller i Falun i samarbete med NBV i Dalarna i projekten Nya nyktra normer i Norden med stöd från SAFF och Fullständiga rättigheter för flickor i Norden med stöd från Nordiska Ministerrådet. Fokus ligger på interaktivt ledarskap för genderspecifikt drogförebyggande arbete.

KSAN är medlem i