KSAN/BellaNet till Uganda 14-21 maj

KSANs Britt Fredenman, Projektledare för BellaNet, är inbjuden av CAN,Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, för att bidra med BellaNet International, kunskap och information kring genderspecifik drogprevention, med fokus på flickor och unga kvinnor. Representanter från CAN är Håkan Leifman och Irma Kilim. I Kampala, Uganda är det UYDEL, Uganda Youth Development Links som är samarbetspartner med CAN.

Studiebesöket är en del i ett projekt som CAN bedriver med finansiering av Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA). Syftet med projektet är att erfarenhetsutbyte mellan socialarbetare i Uganda och Sverige. Hösten 2016 var en delegation från Uganda på besök i Sverige och detta studiebesök är den sista aktiviteten i projektet.