Kvinnospecifika krav till FN:s CND

Uttalanden från förra höstens kvinnokonferens Focus on Women in Addiction in the 2020's i samarbete med ICAA, resolutionen som lämnats till FNs CND. Se nedan.

 

CNDresolution

KSAN är medlem i