Frukostseminarium "Riskbruk av alkohol" 15 nov

Tillfälle 1 av 2. Medverkande: Juan-Pablo Roa , VD för den idéburna organisationen IQ. Ulric Hermansson, socionom, med dr och universitetslektor vid Karolinska institutet. Ulrics forskning är inriktad på prevention och behandling av alkohol- och narkotikaproblem i arbetslivet.

Båda tillfällena inleds med Anette Kyhlström, diakon på Hela Människan i Stockholms län och verksamhetsansvarig för VITA Nykter informerar om vad VITA Hjärtat-certifiering av församling innebär.

Moderator för de två seminarierna är kanslichef Leena Haraké.

Tillfälle 2 infaller 22 november, då med Magnus Nyqvist, Konsult på ALNA Sverige AB, Hälsoakademiker i botten med stor erfarenhet av individärenden och utbildning av chefer kring skadligt bruk inom arbetslivet.

I samarbete med Svenska kyrkan Stockholm stift.

KSAN är medlem i