KSAN medarrangör av frukostseminarium 7 oktober

Riskbruk av alkohol – våga fråga!

Sjukvårdspersonal och politiker har bjudits in till frukostmöte i Stockholm, 7 oktober kl.08.30-10.00

Alkohol kan vara bidragande orsak till flera symtom och diagnoser som vi möter inom vården. Att som läkare eller sköterska ta upp frågan om alkohol kan vara avgörande för att en person ska bli medveten om och börja förändra sina alkoholvanor – man måste våga prata om saken!

Föreläsare: Sven Andréasson, professor och överläkare, Riddargatan 1 med lång erfarenhet av hur man tar upp alkoholfrågan och vad forskningen visar.

Paneldiskussion: Sven Andréasson, Tony Borg Razaz, ST-läkare, Barbro Westerholm, riksdagsledamot och professor emeritas, Jan Stenefors, IOGT-NTO, Jessica Ericsson, ordförande i programberedningen för folkhälsa och psykiatri; Moderator: Mia Sundelin, CAN

KSAN är medlem i