KSANs ansökan för projektet "Fullständiga rättigheter för flickor i Norden" beviljad av Nordiska Ministerrådet

Med stor oro har Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN med sina samarbetsparter i Finland, Norge och Island följt det hårdnande och respektlösa samhällsklimatet där larmrapporter om flickors utsatthet såväl i skolan som i det offentliga rummet duggar tätt. Oavsett i vilket land som sexuella trakasserier sker får det konsekvenser för unga kvinnors hälsa, livsutrymme och deltagande i den demokratiska processen. Idag offentliggörs att KSANs ansökan för projektet ”Fullständiga rättigheter för flickor i Norden” har beviljats av Nordiska Ministerrådet.

För hela pressmeddelandet, tryck här.

KSAN är medlem i