KSAN medverkar på Sverige mot narkotika 7-8 sept

sverige mot narkotika

7-8 september 2016 är det åter dags för konferensen Sverige mot narkotika, där KSAN är medarrangör, seminariehållare och utställare.

Det är en manifestation mot narkotika dit engagerade i narkotikafrågan kommer att närvara. Konferensen 2016 är en träffpunkt för alla som är engagerade i narkotikafrågan: myndigheter, organisationer, folkrörelser och allmänheten. Strävan är att framöver låta Sverige mot narkotika konferensen årligen växa och återigen bli den viktiga opinionsbildande konferens den tidigare varit för alla som är intresserade i narkotikafrågan.

Huvudtema för Sverige mot narkotika 2016 är att fokusera på och försvara visionen om ett narkotikafritt samhälle.

Värd för konferensen denna gång är Gävle kommun i samarbete med ECAD (European Cities Against Drugs) samt Folkrörelser mot droger, ett nätverk av svenska folkrörelser.

KSANs seminarie, Onsdag 7 september: 14.15-15.00
Fungerande primärpreventivt tjej-/ungdomsarbete
Britt Fredenman, Rosa monstret KSAN
Slim Lidén, SMART

Projektledare Britt Fredenman

KSAN är medlem i