KSAN på invigningen av WHO Collaborating Centre i Lund

Idag 16 maj deltar Britt Fredenman från KSAN på invigningen av WHO Collaborating Centre i Lund.

Vid kliniskt centrum för hälsofrämjande vård vid Lunds universitet öppnar nu ett WHO Collaborating Centre - ett unikt samarbete mellan WHO, Socialdepartementet, Lunds universitet och Region Skåne för att tillsammans ta ett krafttag för evidensbaserad klinisk hälsopromotion i Skåne, Sverige och globalt. 

KSAN är medlem i