Seminarium "Utmaning för folkhälsan" 28/4 i Stockholm

Stockholms Läns Nykterhetsförbund i samarbete med KSAN anordnar seminariet "Utmaning för folkhälsan" den 28 april i Stockholm.
Seminariet handlar om riskbruk av alkohol. Du får lära dig tecken och signaler på skadligt bruk. Vad kan man göra för att förebygga och vilka beteende bör man vara uppmärksam på.
KSAN:s kanslichef Leena Haraké är moderator. Programmet hittar du på webbsidan för Stockholms Läns Nykterhetsförbund: www.lansnykter.se 

I Malmö idag deltar Britt Fredenman från KSAN på Systembolagets seminarium "Alkohol och cancer" - hur ser sambanden ut?".

KSAN är medlem i